Hvem er vi?

Frontside er et lite enmannsforetak drevet av Eli Gullikstad.
Eli Gullikstad er grafisk designer, og faglærer i design, kunst og håndverk.
Frontside har eksistert siden 2000 – delvis avbrutt med bachelorutdannelsen i 2011 -2014.
Vi samarbeider med andre leverandører og kontakter ved behov.


Ikonet vårt i logoen er en ENSO. ENSO betyr sirkel på japansk. Ensosirkelen står for «Circle of enlightenment» og direkte oversatt betyr det en «opplyst sirkel» eller «sirkel av fellesskap». Den symboliserer også eleganse, enhet, kreativitet, styrke og flyt. Den åpne delen av sirkelen betyr at den ikke har «nok med seg selv», men isteden er åpen ut mot verden og gir rom for energi til å flyte inn og ut.